Badania

Prowadzimy badania dla instytucji samorządowych, lokalnych organizacji, organizacji pozarządowych, instytucji szkoleniowych, instytucji o charakterze społecznym, przedsiębiorstw oraz korporacji.

Nasi klienci uzyskają rzetelną wiedzę o stanie organizacji, o efektywności swoich działań, o opiniach pracowników i klientów dzięki czemu będą unikać błędów, będą mogli podejmować trafne decyzje i zwiększać skuteczność działań.

Instytut prowadzi badania w następujących obszarach:

 • Badania opinii
  Sondujemy jak reagują, jakie mają opinie,  co czują i myślą klienci, konsumenci, obywatele, grupy, społeczności.
 • Badanie potrzeb szkoleniowych i rozwojowych
  Badamy faktyczne potrzeby szkoleniowe i rozwojowe w organizacjach i zespołach. Sprawdzamy efektywność szkoleń i oceniamy, czy  przynoszą one oczekiwane zmiany w firmie. Oceniamy rozwój pracowników. Wspieramy rozwój trenerów i ocenę ich efektywności, a także ocenę efektywności stosowanych metod i narzędzi.
 • Satysfakcja pracowników
  Sprawdzamy, co pracownicy sądzą o środowisku pracy, organizacji procesów, relacjach, ogólnej satysfakcji z pracy dla danej firmy. Badania mogą przynieść odpowiedzi na temat punktów zapalnych, konfliktów, słabości organizacji, lecz także pokazują co motywuje pracowników, jakie czynniki pozwalają firmie osiągać sukces oraz  jakie są najmocniejsze strony danego pracodawcy.
 • Satysfakcja klientów
  Badamy, jak klienci oceniają obsługę, sprzedaż, relacje, produkty. Badania pozwalają wskazać punkty, które należy wzmocnić, by zaspokoić potrzeby klientów.
 • Kompetencje pracowników
  Wspieramy działy personalne w realizacji takich zadań jak: ocena pracowników, budowanie modelu kompetencji, ocena rozwoju kompetencji.
 • Badania społeczności
  Możemy pomóc w organizacji działań lokalnych poprzez badanie opinii społeczności, grup.
 • Efektywność organizacji
  Analizujemy efektywność danego obszaru zarządzania, funkcjonowania średnich przedsiębiorstw, wspieramy duże firmy w analizie fragmentów ich działań.

Ponadto oferujemy usługi w zakresie:

 • Badania eksploracyjne
  Jest to etap prowadzenia wstępnego zbierania danych, przybliżania tematu, zbierania opinii i tworzenia kategorii.
 • Zbieranie danych
  Na podstawie założonej przez klienta metody możemy zrealizować badania terenowe, u klienta: wywiady, rozmowy telefoniczne, badania ankietowe, kwestionariuszowe, grupy focusowe.
 • Wprowadzanie danych
  Zebrane w badaniach dane kodujemy, wprowadzamy do programu statystycznego. Przygotowujemy do analizy.
 • Analiza danych zastanych
  Dokonujemy analiz statystycznych w SPSS, weryfikujemy założone hipotezy i efekty. Wyniki dostarczamy w postaci wykresów i tabeli wyników.
 • Tworzenie raportów
  Na podstawie bazy w SPSS i dostarczonych hipotez wraz z wynikami badań, budujemy spójny z założeniami raport badawczy.
 • Tworzenie prezentacji dla klienta
  Z dostarczonych wniosków z badań, w zestawieniu z celami i oczekiwaniami odbiorcy raportu, budujemy scenariusz prezentacji wyników wraz z pokazem slajdów.
 • Tworzenie kwestionariuszy, testów
  Na zamówienie tworzymy narzędzia psychometryczne, kwestionariusze postaw, testy wiedzy o określonych właściwościach: rzetelności, trafnościach, standaryzowane i znormalizowane.
 • Tworzenie psychozabaw
  W oparciu o naukową teorię, wiedzę, stworzony przez klienta model tworzymy narzędzie nie posiadające właściwości psychometrycznych, narzędzia nie walidowane, ale pozwalające rozeznać się stosującym je osobom na ile spełniają założone kryteria. Takie np. kwestionariusze stanowią jedynie źródło refleksji, ale któż z nas nie lubi sprawdzać swoich kompetencji i predyspozycji, czy cech osobowości ?