Ewaluacja

Prowadzimy ewaluację w zakresie projektów unijnych, programów społecznych, szkoleń, rozwoju kompetencji pracowniczych, efektywności nauczania i uczenia się.

Nasi klienci zyskają bezcenną wiedzę, jakie skutki przynoszą ich działania, na ile zmienia się rzeczywistość społeczna, jakie efekty oddziaływania na beneficjentów można zauważyć, jak zwracają się zainwestowane pieniądze. Klienci zyskują dzięki temu możliwość wzmocnienia pozytywnych czynników, wyeliminowania błędów, słabych ogniw, wąskich gardeł projektów, co prowadzi do zwiększenia skuteczności, oszczędności środków i lepszego zarządzania zasobami w przyszłości.

 • Szkolenia
  Oceniamy skuteczność szkoleń i ich wpływ na organizację. Zmierzamy do zbadania, jakie rzeczywiste efekty przynoszą, na ile zmienia się wiedza ludzi w nich uczestniczących, na ile wdrażają oni  nauczone zachowania w codziennej pracy. Co szkolenia w ogóle dają organizacji. Przy pełnych danych możemy wyliczyć wskaźnik zwrotu z inwestycji.
 • Trenerzy
  Wspieramy trenerów w zakresie rozwoju kompetencji. Trener otrzymuje informacje o swoich silnych i słabych stronach opartą o różne źródła takie jak: informacja zwrotna od uczestników, klientów, superwizora oraz własna refleksja trenera. Określamy potrzebny model kompetencji. Proponujemy działania rozwojowe.
 • Programy społeczne
  Sprawdzamy zakładane zmiany, efekty oraz wpływ programu na interesariuszy i beneficjentów. Mierzymy zmianę postaw, kompetencji, zachowań, efekty społeczne.
 • Programy rozwojowe
  Oceniamy skuteczność rozwoju kadry kierowniczej, pracowników w wyniku uczestnictwa w dłuższych programach rozwijających kompetencje
 • Projekty
  Realizujemy ewaluację projektów społecznych, szkoleniowych, innowacyjnych. Sprawdzamy rezultaty twarde i miękkie, założone cele, produkty.
 • Walidacja narzędzi szkoleniowych
  Ćwiczenia, symulacje, gry, inspirujące przemowy czy dyskusje mają przynosić efekty w postaci zmiany postaw, przekonań, zachowań. Nasze wsparcie pozwoli sprawdzić na co rzeczywiście narzędzia oddziałują, w jakim stopniu spełniają swoje zadanie i zmieniają postawy uczestników lub na ile pomagają im rozwijać swoje słabe strony lub wzmacniać posiadane już przez nich kompetencje. 
 • Walidacja kwestionariuszy
  Często np. w szkoleniach stosowane są testy, kwestionariusze niewiadomego pochodzenia o nieznanych właściwościach psychometrycznych. Możemy pomóc sprawdzić na odpowiedniej próbie rzetelność, trafność, normalizację i standaryzację nowo tworzonych lub udoskonalanych właściwości.

„PORADNIK JAK WYBRAĆ DOBRĄ FIRMĘ DO EWALUACJI”
„DO ŚCIĄGNIĘCIA BRIEF EWALUACJI”