Metody i techniki badawcze

Preferujemy podejście wielometodyczne (multi method approach) w prowadzeniu badań, aby zebrać odpowiednio dużo danych wysokiej jakości.

 • Wywiady telefoniczne (CATI)
  Rejestrujemy całość rozmowy prowadzonej przez ankietera. Pozwala to na możliwość pełnej analizy czasu odpowiedzi, jakości odpowiedzi. Transkrypcje rozmów są kodowane i analizowane.
 • Wywiady z użyciem komputera (CAPI)
  Ankieterzy przeprowadzają rozmowy i ankiety z uczestnikami za pomocą laptopa. Pozwala to na oszczędność czasu i środków potrzebnych na wprowadzenie danych.
 • Kwestionariusze, testy
  Badamy cechy psychiczne, postawy, wiedzę i predyspozycje za pomocą narzędzi w różnej formie. Są to narzędzia wystandaryzowane pozwalające rzetelnie sprawdzić np. próbkę zachowania.
 • Sondaże lokalne
  W tej metodzie prowadzimy ankietowe badanie na wybranej reprezentatywnej grupie. Prowadzimy sondaże ograniczone we wnioskach do lokalnej społeczności, zjawisk.
 • Desk Research
  Przystępując do badań zawsze sprawdzamy jakie dane są już dostępne, co możemy opracować na podstawie dokumentacji.
 • Obserwacja
  Metoda poprzez nieuczestniczenie w sytuacji, procesie pozwala na zarejestrowanie, opis sytuacji, zjawiska, ludzi. Daje gwarancję braku wpływu na proces.
 • Tajemniczy klient (Mystery shopping)
  Metoda polega na obserwacji uczestniczącej przez badacza w procesie (najczęściej obsługi klienta, sprzedaży) i poddaniu ocenie poszczególnych, precyzyjnie określonych wymiarów.
 • Eksperyment
  Nasz zespół ma doświadczenie w organizacji eksperymentów społecznych. Dochowujemy wszelkiej staranności w doborze losowym do grup, organizacji grupy kontrolnej i eksperymentalnych poziomach oddziaływania. Eksperyment pozwala wyizolować czynniki oddziaływania i stanowi punkt wyjścia do dalszych badań.
 • Doświadczenia użytkownika
  Staramy się zorganizować swego rodzaju doświadczenie, gdzie użytkownicy np. portalu, przedmiotu, uczestnicy wydarzeń aktywnie uczestniczą w poznawaniu przedmiotu badań. Istnieją spore różnice między wyobrażeniami o własnym zachowaniu a zachowaniem per se. Stąd staramy się zawsze wprowadzać element próbki prawdziwego doświadczenia, nie tylko deklarowania.
 • Pogłębiony wywiad indywidualny (IDI)
  Wywiad prowadzony twarzą w twarz na podstawie scenariusza lub swobodny. Przygotowany ankieter stwarza sytuację otwartości, w której respondent udziela wielu cennych i rzetelnych informacji.
 • Zogniskowany wywiad grupowy (FGI)
  Jest do moderowana dyskusja 6-8 osób, która jest ściśle zapisywana. Jej celem jest zebranie różnorodnych opinii na temat działań, produktów, sytuacji. W tej metodzie stosuje się różne techniki np. projekcyjne, by uzyskać głęboki obraz sprawy.