Metody i techniki badawcze

Preferujemy podejście wielometodyczne (multi method approach) w prowadzeniu badań, aby zebrać odpowiednio dużo danych wysokiej jakości.

 • Wywiady telefoniczne (CATI)
  Rejestrujemy całość rozmowy prowadzonej przez ankietera. Pozwala to na możliwość pełnej analizy czasu odpowiedzi, jakości odpowiedzi. Transkrypcje rozmów są kodowane i analizowane.
 • Wywiady z użyciem komputera (CAPI)
  Ankieterzy przeprowadzają rozmowy i ankiety z uczestnikami za pomocą laptopa. Pozwala to na oszczędność czasu i środków potrzebnych na wprowadzenie danych.
 • Kwestionariusze, testy
  Badamy cechy psychiczne, postawy, wiedzę i predyspozycje za pomocą narzędzi w różnej formie. Są to narzędzia wystandaryzowane pozwalające rzetelnie sprawdzić np. próbkę zachowania.
 • Sondaże lokalne
  W tej metodzie prowadzimy ankietowe badanie na wybranej reprezentatywnej grupie. Prowadzimy sondaże ograniczone we wnioskach do lokalnej społeczności, zjawisk.
 • Desk Research
  Przystępując do badań zawsze sprawdzamy jakie dane są już dostępne, co możemy opracować na podstawie dokumentacji.
 • Obserwacja
  Metoda poprzez nieuczestniczenie w sytuacji, procesie pozwala na zarejestrowanie, opis sytuacji, zjawiska, ludzi. Daje gwarancję braku wpływu na proces.
 • Tajemniczy klient (Mystery shopping)
  Metoda polega na obserwacji uczestniczącej przez badacza w procesie (najczęściej obsługi klienta, sprzedaży) i poddaniu ocenie poszczególnych, precyzyjnie określonych wymiarów.
 • Eksperyment
  Nasz zespół ma doświadczenie w organizacji eksperymentów społecznych. Dochowujemy wszelkiej staranności w doborze losowym do grup, organizacji grupy kontrolnej i eksperymentalnych poziomach oddziaływania. Eksperyment pozwala wyizolować czynniki oddziaływania i stanowi punkt wyjścia do dalszych badań.
 • Doświadczenia użytkownika
  Staramy się zorganizować swego rodzaju doświadczenie, gdzie użytkownicy np. portalu, przedmiotu, uczestnicy wydarzeń aktywnie uczestnicą w poznawaniu przedmiotu badań. Istnieją spore różnice między wyobrażeniami o własnym zachowaniu a zachowaniem per se. Stąd staramy się zawsze wprowadzać element próbki prawdziwego doświadczenia, nie tylko deklarowania.
 • Pogłębiony wywiad indywidualny (IDI)
  Wywiad prowadzony twarzą w twarz na podstawie scenariusza lub swobodny. Przygotowany ankieter stwarza sytuację otwartości, w której respondent udziela wielu cennych i rzetelnych informacji.
 • Zogniskowany wywiad grupowy (FGI)
  Jest do moderowana dyskusja 6-8 osób, która jest ściśle zapisywana. Jej celem jest zebranie różnorodnych opinii na temat działań, produktów, sytuacji. W tej metodzie stosuje się różne techniki np. projekcyjne, by uzyskać głęboki obraz sprawy.
 • Pomiar reakcji organizmu- biofeedback
  Na terenie Krakowa możemy zorganizować sesje osób, które miałyby zostać poddane działaniu bodźców po to, by sprawdzić jak wpływają one na nich na poziomie reakcji organizmu. Kontrolujemy kilka reakcji na raz. Daje to doskonałą okazję porównania świadomych odpowiedzi z nieświadomymi odpowiedziami organizmu.