O Instytucie

Inspiracją dla nazwy Instytutu była osoba Witelona (Vitello, Witelo)- pierwszego polskiego naukowca, który w pracach nad optyką poruszał kwestię PERSPEKTYW postrzegania. Zauważył m.in., że jako ludzie co innego możemy widzieć, a co innego sądzić o tym co widzimy. Nasze sądy są zależne od wielu wpływów, np. kultury. Jego podstawowy eksperyment pokazał, że usunięcie przeszkody z przebiegu promienia światła pozwala światłu oświetlić szerszy obszar. Te badania przyświecają działalności Instytutu. Różnorodność metod pozwala poszerzyć, zmienić perspektywy i zobaczyć więcej dzięki usuwaniu przeszkód postrzegania.

Naszym celem jest

  • Badanie i opis:
    rzeczywistości szkoleń, grup społecznych, działania organizacji biznesowych, funkcjonowania organizacji pozarządowych, oceny
  • Ewaluacja, ocena efektów:
    wprowadzanych zmian, oddziaływania projektów, działania pomysłów, badanie czynników wpływających na skuteczność działań społecznych;
  • Udzielenie rekomendacji i wsparcia (szkolenie)
    osób zajmujących się edukacją młodzieży i dorosłych w zakresie identyfikowania mocnych stron i obszarów do rozwoju, szkolenia dla biznesu, organizacji, grup społecznych.

Instytut oparty jest o metodologię badań naukowych, wiedzę naukową. Dbamy o rzetelność działań i narzędzi. Poddajemy ewaluacji własne działania, by stale się rozwijać.
Każde badanie realizujemy metodą projektową, dzięki czemu precyzyjnie wyznaczamy cele, rzetelnie oszacowujemy zasoby i koszty oraz dobieramy adekwatne narzędzia.
Pracę naszą charakteryzuje stały kontakt z klientem, duże zaangażowanie w przebieg badania i rzetelne przeprowadzenie badań.