Perspektywy Witelona

„Perspektywy Witelona” to autorska metoda, którą wdrażamy w naszych działaniach. Zawiera ona elementy klasycznego, projektowego podejścia do badań społecznych. Zawiera także aspekt połączenia teorii metodologicznej z praktyką biznesową. Badacz i klient mogą łatwiej podjąć decyzję, która z perspektyw najlepiej pozwoli przyjrzeć się problemowi badawczemu w tej sytuacji.

Metoda składa się z 2 komponentów: Schematu projektu badawczego wraz zasadami współpracy oraz wyboru Perspektywy.

PERSPEKTYWA 1

W pierwszej perspektywie badamy jedynie jedną grupę osób zaangażowanych w proces, których proces dotyczy. Badane są jedynie ich opinie, deklaracje

 

PERSPEKTYWA 2

W tej perspektywie badane są dwie grupy osób zaangażowanych w proces (np. klienci i obsługujący). Oprócz deklaracji, badane są rzeczywiste poziomy wiedzy, prowadzone są testy umiejętności, wiedzy, kwestionariusze postaw.

PERSPEKTYWA 3

W tej perspektywie włączany jest miernik zewnętrzny, grupa porównawcza, wyniki badań odpowiadającej organizacji. Staramy się znaleźć jak najobiektywniejsze miary: rejestrację zachowań, liczenie, obserwacja, biofeedback

Perspektywy poprzez stosowanie coraz wyższego poziomu narzędzi i metod pozwalają usuwać przeszkody opisu rzeczywistości. Obraz zjawisk, procesów staje coraz bardziej rzetelny, bliski rzeczywistości. Z drugiej strony wymaga zaangażowania bardziej zaawansowanych narzędzi, większej liczby środków.

Oczywiście nieustannie doskonalimy nasz warsztat pracy, poszerzamy wiedzę i wspólnie z innymi firmami badawczymi oraz klientami poszukujemy lepszych metod i technik z myślą o coraz lepszych efektach w opisie rzeczywistości społecznej.