Schemat projektu badania

  Wypełnienie „Opisu Badania”
Na tym etapie, jeżeli klient nie przysłał zapytania ofertowego, prosimy go o wypełnienie tzw. briefa, który zawiera opis charakteru działań klienta, celów badania, oczekiwań , opis grupy docelowej itd.
   
  Wstępna oferta
Wstępna oferta zawiera propozycje metod badawczych, wycenę, opis przebiegu badań
   
  Spotkanie
Po spotkaniu mamy ustalone: dokładne cele badania, określony czas na poszczególne etapy, wynegocjowane metody
   
  Przygotowanie narzędzi
   
  Raport z przygotowań
Na tym etapie przedstawiamy Klientowi dokładny plan działań, aby mieć pewność, że dobrze się porozumieliśmy i dobraliśmy najlepszy sposób działania.
   
  Przeprowadzanie badań
   
  Opracowanie wyników
   
  Raport i prezentacja wyników
Rekomendujemy by prezentacja odbyła się na spotkaniu
   
  Ewaluacja projektu badawczego
Na koniec prosimy klienta o ocenę współpracy i wskazanie obszarów do ulepszenia.

 [PDF] Oferta Badań
 [PDF] Brief