Wsparcie i Szkolenia

SZKOLENIA

Proponujemy Państwu szkolenia prowadzone metodą warsztatową w oparciu o cykl Kolb’a. Kładziemy nacisk na rozwój osobisty uczestników i przekładalność treści szkolenia na praktykę osobistą i zawodową.
Poniżej przedstawiamy obszary tematyczne:

 • Metody ewaluacji projektów, szkoleń
  W sposób interesujący (!) i efektywny przedstawiamy metodologię i metody oceny osiągania zakładanych rezultatów i celów w projektach społecznych i szkoleniach.
 • Trening interpersonalny
  Szkolenie prowadzi 2 trenerów II st. PT –  psychologów. Jest to spotkanie grupy ludzi, które nie ma przewidzianego planu. Trener obserwuje i komentuje dziejący się proces. Uczestnicy uczą się odczuwać, wyrażać emocje, odnajdują się w grupie, zwiększają swoje kompetencje komunikacyjne. Więcej na stronie www.treninginterpersonalny.pl.
 • Szkolenia dla trenerów;  projektowanie szkoleń prowadzonych metodą warsztatową
  Przygotowujemy trenerów, ekspertów do prowadzenia zajęć metodami aktywnymi. Standardowe szkolenia to: projektowanie szkoleń, przegląd metod aktywnych, radzenie sobie z zakłóceniami.
 • Zarządzanie projektami
  Szkolenie prowadzi certyfikowany specjalista- praktyk jednej z metodologii zarządzania projektami. Szkolenie uczy analizy zasobów, tworzenia budżetu, budowania komunikacji w projekcie, określania celów, zarządzania procesami i ludźmi w projekcie.
 • Zarządzanie sobą w czasie
  Szkolenie prowadzi doświadczony menedżer, zarządzający projektami, doświadczony trener. Szkolenie umożliwia zorganizowanie zadań w sposób umożliwiający oszczędzenie czasu i zwiększenie efektywności.

Ponadto oferujemy szkolenia umożliwiające zwiększenie umiejętności interpersonalnych, porozumiewania się z ludźmi, lepszego funkcjonowania w życiu i pracy:

 • Przygotowanie do wystąpień publicznych, prezentacji;
 • Radzenie sobie z tremą
 • Komunikacja interpersonalna; Informacja zwrotna; Asertywność
 • Radzenie sobie ze stresem; Profilaktyka wypalenia zawodowego
 • Inteligencja emocjonalna w praktyce
 • Konflikty między ludźmi: metody ich rozwiązywania; mediacje szkolne
 • Kreatywne metody rozwiązywania problemów, techniki moderowania dyskusji i podejmowania decyzji
 • Zarządzanie motywacją, zarządzanie zmianą,
 • Budowanie zespołu; zarządzanie zespołem

Współpracujemy z ekspertami z różnych branż i sektorów, po to by udoskonalać nasze szkolenia i móc dostosowywać je do aktualnych potrzeb Klienta.
Swoje szkolenia kierujemy do biznesu, organizacji pozarządowych, oświaty, administracji państwowej.
Każde jest poprzedzone badaniem potrzeb szkoleniowych, tak by dopasować program do rzeczywistych potrzeb klienta.
Nasi trenerzy to sprawdzeni fachowcy, z tysiącami godzin skutecznych szkoleń, uzyskującymi wysokie oceny, a przede wszystkim szkolącymi z pasją i nastawieniem na efekt. Staramy się by każde szkolenie prowadziło 2 trenerów: psycholog i specjalista danej branży. Zapewnia to skuteczność warsztatu:  możliwość pracy na rzeczywistych trudnościach, odkrywanie zasobów uczestników i organizacji i wprowadzanie realnej zmiany: postaw, zachowań, procesów.

KONSULTACJE

Wspieramy organizacje w tworzeniu programów rozwojowych, szkoleniowych, tworzeniu projektów, działaniach społecznych.
Konsultacje prowadzą doświadczeni fachowcy w zakresie zarządzania projektami, zarządzania ludźmi, trenerzy, badacze.

 • Moderacja, burza mózgów, sesje kreatywnego myślenia, metoda sędziów kompetentnych
  Korzystając z metod prowadzenia dyskusji, tworzenia pomysłów, wzbudzania kreatywnego myślenia wykonujemy I etapy badań polegające na zbieraniu opinii, tworzeniu nowych pomysłów, produktów itp. Po tym etapie następuje selekcja i ocena jakości pod względem wybranych kryteriów.

PSYCHOTERAPIA

Terapia dorosłych: Współpracujemy i polecamy psychoterapeutkę psychodynamiczną:
KINGA GAWLAS PSYCHOTERAPIA

Dzieci i młodzież, coaching rodzicielski: Danuta Zdaniewicz