Zespół Badawczy

b_c_ BEATA CIĘŻKA
(EWALUATOR, SPECJALISTA DS. BADAŃ JAKOŚCIOWYCH I ANALIZ EKSPERCKICH)
Prezes Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego w latach 2004–2010.
Od 1995 pracuje jako ewaluator m.in. programów i projektów: przedakcesyjnych (Phare) i poakcesyjnych Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny, Leonardo da Vinci), Trust for Civil Society (USA), General Electric Life Skills (USA), Norweski Mechanizm Finansowy (EEG), Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich (Bank Światowy). Jest autorką i realizatorską szkoleń z zakresu ewaluacji oraz wykładowcą na studiach podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej. Pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim.
W wolnych chwilach podróżuje i nurkuje.
a4 DR WIESŁAW TALIK
(BADANIA, PSYCHOMETRIA, SZKOLENIA DLA TRENERÓW)
Jestem czynnym trenerem od 2006 roku. Opracowuję i prowadzę szkolenia oraz warsztaty z zakresu kompetencji miękkich dla menadżerów, pracowników, przedsiębiorców, nauczycieli i młodzieży. Zrealizowałem ponad 7000 godzin szkoleniowych, w tym ponad 1300 godzin szkoleń typu train the trainer. Specjalizuję się w szkoleniach z zakresu zarządzania zespołem, komunikacji interpersonalnej, budowania zespołu, procesów grupowych, asertywności, planowania kariery zawodowej. Prowadzę niedyrektywne treningi interpersonalne. Jestem także współtwórcą Modelu Kompetencji Trenera PROGRESS i Modelu Prowadzenia Szkoleń PROGRESS.

Ponadto jestem ekspertem w międzynarodowych, innowacyjnych projektach dotyczących opracowywania profili i diagnozy kompetencji, klimatu organizacyjnego, preferencji zawodowych, a także autorem metod (GuidEU, LAMOS, OSTESA, ComTal-Team Member, ComTal-Group Coach, ComPM, KIK-PZ, M-ASTRA, ASTRA-MANAGER, ASTRA-STARTER, Test Edukacja-Zawód) do badania kompetencji menadżerów i pracowników oraz preferencji zawodowych. Realizuję także projekty związane z procesami rekrutacyjnymi oraz wspierające przedsiębiorczość, ekonomię i politykę społeczną. Jestem również autorem kilkunastu publikacji naukowych na temat rozwoju osobistego i pomiaru kompetencji.

Wykształcenie i szkolenia

Studia doktoranckie – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii.
Studia magisterskie – psychologia.
Studia podyplomowe – doradztwo zawodowe.
Szkoła Coachów MERITUM (ACSTH ICF).
Szkoła Mentorów.
Kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
Szkoła Trenerów Instytutu Psychoprofilaktyki i Psychoterapii.

Uczestniczyłem w szkoleniach: Flipowanie czyli jak trener może wykorzystać rysowanie w trakcie szkoleń; Trening interpersonalny; Trening intrapsychiczny.;Metody identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych; Metody ewaluacji szkoleń; Projektowanie i prowadzenie szkoleń; Program Certyfikacyjny Ewaluacja Czterech Poziomów Kirkpatricka. Posiadam certyfikat Kirkpatrick Four Levels® Evaluation (Bronze Level).

a4 TADEUSZ REIMUS
(psycholog, Praktykujący psychoterapeuta w nurcie integratywnym, konsultant,akredytowany coach International Coach Federation)
Absolwent filozofii i psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendysta Uniwersytetu w Tilburgu, Holandia;
Od 20 lat wprowadza zmiany w zespołach i organizacjach. Zarządza zespołem psychoterapeutów w linii wsparcia psychologicznego www.mhhelpline.com Jego doświadczenie zawodowe to kilkanaście lat pracy psychoterapeutycznej, około 12.000 godzin przeprowadzonych szkoleń, 5000 godzin konsultacji i ponad 3000 godzin akredytowanych coachingów. Bywa wykładowcą akademickim, autorem strategicznych dokumentów, facylitatorem. Koordynuje potężne projekty strategiczne dla biznesu i sektora rządowego.
Interesuje się filozofia współczesną, muzyką elektroniczną , jeździ na deskorolce
Jestem bardziej pragmatykiem niż idealistą,  wolę sedno od oprawy i treść od formy; drogę dojścia przedkładam nad cel. Częściej bywam wstrząśnięty niż zmieszany. Zyskuję przy bliższym poznaniu.
a3 MATEUSZ DYNGOSZ
(socjolog, badacz społeczny, trener)
Certyfikowany trener i project manager. Zajmuje się projektowaniem i realizacją badań, korzystając zarówno z jakościowych jak i ilościowych metod badawczych. Posiada bogate doświadczenie w konceptualizacji projektów badawczych, przygotowywaniu narzędzi oraz analizie danych, ale także w samym procesie ich pozyskiwania. Pracował i współpracował z instytucjami i organizacjami z sektora prywatnego, publicznego i pozarządowego. Od 2006 lat związany również z trzecim sektorem gdzie współtworzył i zarządzał wieloma projektami społecznymi finansowanymi z polskich i zagranicznych źródeł. Prowadził doradztwo w zakresie współpracy międzysektorowej, zarządzania i ewaluacji. W pracy trenerskiej koncentruje się na rozwoju wśród uczestników tzw. miękkich kompetencji, umiejętności zarządzania projektami oraz zespołami. Pasjonat historii i kultury polskich Żydów. Programuje w Pythonie.
a5 SŁAWOMIR PRUSAKOWSKI
(psycholog, nauczyciel akademicki i pracownik naukowy SWPS, trener)

Od 15 lat zajmujący się badaniami opierającymi się na analizach statystycznych (Programy analizy danych: Statistica , SPSS), publikujący w czasopismach krajowych i zagranicznych. Pracownik Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Od 5 lat uczy jak prowadzić badania ilościowe.

a6 TOMASZ WALECZKO
(psycholog, trener, ewaluator)
trener II st. rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Zajmuje się warsztatami i szkoleniami od 2004 roku. Przeprowadził ponad 6000 godzin szkoleniowych. Główny obszar działalności to szkolenia z zakresu umiejętności interpersonalnych. Prowadzi treningi interpersonalne, zwiększające umiejętności komunikacji, rozumienia i wyrażania emocji, budowania lepszych relacji z ludźmi. Prowadzi także zajęcia przygotowujące trenerów do pracy metodami aktywnymi. Założył Instytut Witelon zajmujący się ewaluacją programów szkoleniowych i społecznych. Głównym celem zajęcia się ewaluacją było sprawdzenie co „tak naprawdę”, w różnych perspektywach można powiedzieć o skuteczności i trwałości działań szkoleniowych i społecznych. Uczestniczył w ewaluacji programów społecznych, projektu rozwoju umiejętności menedżerskich, programów rozwoju kompetencji życiowych, projektów rozwoju kompetencji kadry szkoleniowej.