Instytut Witelon

jest tworzony przez zespół psychologów i naukowców, którzy od wielu lat wspierają instytucje biznesowe i społeczne poprzez szkolenia, konsultacje i profesjonalne badania psychometryczne. Wiemy, że wnikliwe zbadanie i zrozumienie środowiska klienta pozwala zobaczyć jego sytuację w szerszym świetle i z różnych perspektyw. Dzięki temu, możemy znaleźć najbardziej optymalne rozwiązania rozwojowe dla naszych klientów

Zapoznaj się z naszą ofertą

Training

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia dla liderów, zespołów oraz trenerów i osób, które zajmują się uczeniem i rozwojem innych. Programy szkoleniowe dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klienta

conversation

BADANIA

Tworzymy narzędzia badawcze i przeprowadzamy badania z zakresu marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi, działań rozwojowych oraz ewaluacji projektów społecznych. Opracowujemy wyniki i podsumowujemy je w raportach

conversation

Wsparcie Interwencyjne

Pomagamy zespołom oraz klientom indywidualnym przejść konstruktywnie sytuacje kryzysowe (m.in. konflikty, trudności w relacjach czy osiąganiu celu, trudności we współpracy z klientami) poprzez coaching zespołowy i indywidualny, facylitację oraz superwizje dla coachów i trenerów

conversation

BRAINCORE

Jesteśmy jedynym w Polsce akredytowanym dystrybutorem szwajcarskiego narzędzia badawczego BrainCore, opartego na najnowszej wiedzy i badaniach z dziedziny neurodydaktyki. BrainCore to test badający indywidualne umiejętności poznawcze, a wygenerowany przez niego raport dostarcza osobistych rozwiązań wspomagających ich rozwój w celu zwiększenia efektywności uczenia się i osiągania celów

Współpracowaliśmy

To, o co dbamy we współpracy z innymi, to indywidualne podejście, wzajemny szacunek i dobre relacje. Ufają nam zarówno instytucje społeczne, jak i biznesowe

MSUES logo
Realizując badania i projekty rozwojowe od samego początku dbamy o wysokie standardy naszych działań. Jesteśmy certyfikowaną jednostkę usług rozwojowych MSUES 2.0.
calling

Potrzebujesz szkolenia dla zespołu, badań społecznych, coachingu indywidualnego?
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Kontakt