Szkolenia

Training
To nas wyróżnia
 • 1
  Każda oferta szkolenia zawiera badanie potrzeb szkoleniowych, materiały (drukowane lub w wersji elektronicznej), ewaluację i zaświadczenia o odbyciu szkolenia oraz drobne upominki dla uczestników
 • 2
  Programy szkolenia dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klienta, np. tworząc studia przypadków w oparciu o wywiad z klientem
 • 3
  Szkolenia są prowadzone przez psychologów, którzy są uważni na procesy zachodzące w grupie uczestników. W trakcie szkolenia obserwują pojawiające się w grupie potrzeby i odpowiadają na nie. Tam, gdzie jest to niezbędne szkolenie prowadzi 2 trenerów
 • 4
  Trenerzy regularnie są superwizowani, na bieżąco szkolą się i poszerzają swoją wiedzę i umiejętności
 • 5
  Szkolenia prowadzimy metodami aktywnymi (8 lub 16 godzin szkoleniowych) w oparciu o cykl Kolba i andragogikę (pedagogika uczenia dorosłych) oraz najnowszą wiedzę z dziedzin psychologii, neurodydaktyki, socjologii i zarządzania. Wykorzystujemy inspirujące i angażujące gry, zabawy, techniki oraz testy. Proporcja wiedzy do praktyki to 30:70
Chart graphic

Szkolenia dla Liderów

Chart graphic

Szkolenia dla Zespołów

Chart graphic

Jedna z najskuteczniejszych metod rozwoju kompetencji społecznych

Każdy z uczestników treningu rozwija w sobie umiejętności związane z szeroko pojętymi kompetencjami interpersonalnymi, takimi jak: komunikacja, wyrażanie emocji i funkcjonowanie w grupie. Trening interpersonalny jest zanurzony w nurcie psychologii humanistycznej, który kładzie nacisk na podmiotowość człowieka, jego niepowtarzalność, zasoby oraz potencjał do rozwoju. Nastawiony jest głównie na rozwój umiejętności międzyludzkich, ale zawiera też element pracy nad swoimi indywidualnymi obszarami rozwoju