Badania

Chart graphic

Czy wiesz:

jaką opinię o Twojej firmie mają klienci i pracownicy?

jaki jest poziom zaangażowania w pracę zespołów w Twojej organizacji?

jak chcą się rozwijać Twoi ludzie?

jaką realną wartość firmie i pracownikom przyniosły prowadzone szkolenia?

dlaczego pracownicy odchodzą i co ich może zatrzymać?

jakie są mocne strony i obszary do rozwoju Twojego przedsiębiorstwa?

Jeśli czujesz, że stoisz w miejscu, masz trudności w zarządzaniu, borykasz się z dużą rotacją, nie masz pewności czy podejmujesz trafne decyzje - musisz poznać odpowiedzi na powyższe pytania!

Punktem wyjścia do trafnych rozwiązań, które zapewniają pokonanie trudności i rozwój biznesu, jest dobrze zdiagnozowana aktualna sytuacja.

Zobacz, jak możemy Ci w tym pomóc.

Jak możemy Ci pomóc?

 • 1
  Przeprowadzimy w Twojej firmie badania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, działań szkoleniowych i rozwojowych, efektywności organizacji oraz marketingu. Opracujemy wyniki i przedstawiamy je w raportach
 • 2
  Stworzymy profesjonalne narzędzie badawcze na miarę Twoich potrzeb
 • 3
  Przeanalizujemy udostępnione przez Ciebie dane, zestawimy, podsumujemy i pomożemy zweryfikować postawione hipotezy oraz pomysły na działania
Training

nasza

Oferta Badań

Wybierz rodzaj badania odpowiadający potrzebom Twojej firmy i skontaktuj się z nami

Badania opinii

Badamy jak reagują, co myślą, czują i jaką mają opinię klienci, konsumenci, obywatele, społeczności i grupy w odniesieniu do środowiska, w którym funkcjonują/pracują

Badania efektywności organizacji

Przeprowadzamy analizy efektywności danego obszaru zarządzania czy funkcjonowania średnich przedsiębiorstw, a także wspieramy duże firmy w analizie fragmentów ich działań

Badania satysfakcji pracowników

Sprawdzamy opinie pracowników na temat środowiska pracy, wzajemnych relacji oraz zachodzących procesów w organizacji, które wpływają na ich ogólną satysfakcję. Badania te dają odpowiedź m.in. na pytania: co motywuje pracowników, jaki mają poziom zaufania do lidera i zespołu, czy identyfikują się z misją i wartościami firmy, czy mają poczucie wykorzystania swoich mocnych stron, jakie mają oczekiwania wobec pracodawcy, co trzyma ich w pracy lub co zniechęca do firmy

Badania kompetencji pracowników

Prowadzimy badania wspierające działy personalne i menedżerów w realizacji zadań mających na celu: ocenę mocnych stron pracowników oraz całych zespołów, ocenę poziomu kompetencji poszczególnych osób w celu budowania planów rozwojowych czy modelu kompetencji

Badania potrzeb szkoleniowych i rozwojowych

Analizujemy potrzeby szkoleniowe i rozwojowe dla określonej organizacji czy zespołu. Sprawdzamy skuteczność przeprowadzonych szkoleń i oceniamy czy przynoszą one oczekiwane zmiany w firmie. Ponadto monitorujemy zmiany kompetencji pracowników, a także wspieramy rozwój trenerów i ocenę ich efektywności. Oceniamy również efektywność stosowanych metod i narzędzi

Badania ewaluacyjne

Ewaluacja prowadzona jest w celu oceny jakości i efektów prowadzonych działań. Ewaluujemy rozwój kompetencji pracowniczych, szkoleń oraz efektywności nauczania i uczenia się. Prowadzimy ewaluację w zakresie programów unijnych i społecznych. Kompleksowo opracowujemy projekt ewaluacji zawierający opis wykorzystanych przez nas metod i narzędzi badawczych. Po sformułowaniu wniosków końcowych, jesteśmy otwarci na dyskusję nad ich trafnością, aby w pełni efektywnie wykorzystać przedstawione referencje w przyszłości

Badanie BrainCore

BrainCore to test badający indywidualne umiejętności poznawcze, a wygenerowany przez niego raport dostarcza osobistych rozwiązań wspomagających rozwój i efektywność osiągania celów przez osobę badaną

Dzięki diagnozie testem, osoba badana dowie się:

 • Jak działa jej mózg
 • Jak zwiększyć swoją efektywność i podnieść kompetencje
 • Jak rozwinąć się w sferze edukacyjnej, zawodowej i prywatnej

Tworzenie testów i kwestionariuszy

Na potrzeby klienta tworzymy narzędzia psychometryczne takie jak kwestionariusze postaw czy testy wiedzy, które spełniają kryteria trafności, obiektywności, rzetelności, normalizacji i standaryzacji. Możemy także stworzyć, w oparciu o naukową teorię i wiedzę, narzędzie nie posiadające właściwości psychometrycznych, ale pozwalające rozeznać się w pewnych obszarach funkcjonowania

Zadzwoń do nas pod numer 507-087-795, napisz maila na adres biuro@instytut-witelon.pl lub skontaktuj się za pomocą formularza !