powrót

Metoda BrainCore Kurs Trenerski

Zamów
Training

Co to za szkolenie

Jesteś trenerem, coachem, doradcą? Pracujesz jako tutor lub mentor? Zadbaj o swój warsztat pracy z klientami i działaj zgodnie z najnowszą wiedzą o funkcjonowaniu ludzkiego umysłu. Poznaj test BrainCore - oparty na neurobiologii, innowacyjny system rozwoju kompetencji społecznych klientów i poprawy ich efektywności działania.

Narzędzie to zapewnia kompleksowe wsparcie dla trenerów/coachów/mentorów w diagnozie każdego klienta indywidualnie, jak i całych zespołów.

Zostań trenerem BrainCore i skutecznie wspieraj swoich klientów!

Opierając się na teorii neuroplastyczności, odnoszącej się do zdolności mózgu do zmiany w każdym wieku, grupa BrainCore opracowała 5 czynników mających największy wpływ na proces uczenia się i przetwarzania informacji. W kolejnym kroku naukowcy zrzeszeni wokół Grupy opracowali także sposób badania i rozwijania powyższych czynników. Kompleksowym efektem ich działania jest model obliczeniowy - Neuro Activated Diagnostic® (NAD), który stał się innowacyjnym i jednym z najbardziej skutecznych narzędzi, wspierających pracę nad poprawą własnej skuteczności i jakości życia.

Więcej o BrainCore na stronie www.braincore.pl

Training

szkolenie

Metoda BrainCore Kurs Trenerski

Twoje korzyści

Rozwiniesz swoje kompetencje - Neuronauka to innowacja, innowacja to rozwój, rozwój to przekraczanie własnych granic. Dzięki współpracy z BrainCore zyskasz nową wiedzę, którą z powodzeniem można wykorzystać nie tylko w sferze zawodowej

Zyskasz doskonałe narzędzie diagnostyczne, które:

 • Poszerzy samoświadomość klienta na temat mechanizmów jego działania, które mu ułatwiają lub utrudniają drogę do ustalonych celów
 • Jest doskonałym punktem wyjścia do ustalenia przez klienta celów rozwojowych i skutecznego planu działania
 • Ułatwi Twoją pracę i pomoże Ci skuteczniej wspierać Klientów

Udoskonalisz własne sposoby mentoringu - Neuro Activated Diagnostic® (NAD) to model matematyczny, przedstawiający odbicie odruchów poznawczych zachodzących w mózgu. Pozwala to na poznanie indywidualnego sposobu przyswajania wiedzy przez użytkownika i obranie odpowiedniej strategii w dalszym kształceniu

Zyskasz dodatkowe źródło dochodów - Trenerzy BrainCore za swoje konsultacje otrzymują wynagrodzenie. Osoby świadczące usługi rozwojowe wchodzą w sieć trenerów BrainCore. Oprócz prowadzenia samodzielnej sprzedaży i omówień testu, otrzymają wsparcie merytoryczne oraz dodatkowe możliwości pracy rozwojowej, dzięki naszym kanałom sprzedaży. Dodatkowo otrzymasz możliwość szkoleń i wsparcia

Poszerzysz grono swoich klientów i będziesz mógł pracować online, w terminach ustalonych z klientem

Dołączysz do grona inspirujących ludzi - Społeczność BrainCore to przede wszystkim nauczyciele, psycholodzy i eksperci specjalizujący się w neuronauce. Jako trener poznasz i wymienisz z nimi doświadczenia

Program
szkolenia

 • 1
  Neurobiologiczne podstawy uczenia się człowieka
 • 2
  Diagnoza metodą BrainCore
 • 3
  Analiza wyników badanych
 • 4
  Propozycje neurorozwojowe
 • 5
  Neurocoaching
 • 6
  Techniki uczenia się

Dedykowani
Trenerzy

Zadzwoń do nas pod numer 507-087-795, napisz maila na adres biuro@instytut-witelon.pl lub skontaktuj się za pomocą formularza !

powrót