powrót

Coaching zespołowy

Zamów
Training

Co to za usługa

Brak efektywności zespołu może wynikać z jednej strony z nieskutecznych procedur działania i braku koncentracji na efektach, a z drugiej może być efektem zaburzeń w kontaktach interpersonalnych między członkami zespołu lub między zespołem i liderem. Coaching zespołowy to sposób pracy z zespołem, w którym coach wspiera zespół w podnoszeniu jego efektywności - zadaniowej i relacyjnej.

Coach, pracując z zespołem, pomaga ustalić czy doprecyzować jego cele, określić zasoby zespołu i ograniczenia. Coaching pomaga zbudować wewnętrzną spójność, znaleźć rozwiązania problemów i ułożyć plan działania. W aspekcie relacyjnym, coach pomaga zmniejszyć negatywne emocje, modeluje komunikację i pomaga uczestnikom zespołu zrozumieć, co się w zespole dzieje.

Coaching będzie odpowiednią metodą dla Twojego zespołu, kiedy: masz nowy zespół i chcesz go zintegrować, pojawiają się trudności i konflikty między członkami zespołu, zespół stracił motywację i tempo działania, zespół boryka się z dużą rotacją czy stoi przed nowymi wyzwaniami.

Training

Coaching zespołowy

Twoje korzyści

lepsze poznanie się i zrozumienie wzajemne członków zespołu

lepsza komunikacja i mniej nieporozumień

wzmocnienie potencjału zespołu

zwiększenie zaufania w zespole

zwiększenie identyfikowania się pracowników z celami zespołu

wzrost zaangażowania i motywacji członków zespołu do realizacji wspólnych celów

wzrost poczucia sprawczości i satysfakcji poszczególnych członków zespołu

wzrost odpowiedzialności za zespół wśród poszczególnych jego członków

wzmocnienie umiejętności radzenia sobie z konfliktami w zespole - z empatią i dbałością o relacje

szybsze osiąganie planowanych efektów

Program
działania

 • 1
  Badanie potrzeb
 • 2
  Wyznaczenie celów i zaplanowanie sesji
 • 3
  Przeprowadzenie cyklu warsztatów coachingu zespołowego
 • 4
  Ocena efektywności procesu
 • 5
  Follow-up

Dedykowani
Coachowie

Zadzwoń do nas pod numer 507-087-795, napisz maila na adres biuro@instytut-witelon.pl lub skontaktuj się za pomocą formularza !

powrót