powrót

Mediacje

Zamów
Training

Co to za usługa

Mediacja zespołowa służy temu, by nieporozumienia i różne interesy w konkretnych zespołach nie stanowiły punktów zapalnych, które przeradzają się w trwałe, uniemożliwiające pracę konflikty. Jej cel to wypracowanie trwałych rozwiązań, które będą korzystne i akceptowane przez wszystkich członków zespołu. Najcenniejsze w mediacji jest to, że stwarza warunki do samodzielnego dojścia do porozumienia, a przez to także na współdecydowanie o ostatecznym sposobie rozwiązania konfliktu czy dojścia do pogodzenia rozbieżnych interesów. Wspólne wypracowanie rozwiązania w drodze mediacji zwiększa także gwarancję, że spór nie odrodzi się w przyszłości. Mediacje zapewniają wyższą skuteczność realizowania porozumień. Wynika to z osobistego udziału skonfliktowanych stron. Osoby zaangażowane w mediacje, które same wypracowały zasady ugody, czują się bardziej odpowiedzialne za ich wykonanie.

Mediacje to jedno z głównych narzędzi wspierania zmiany w organizacji.

Training

Mediacje

Twoje korzyści

wprowadzenie do przedsiębiorstwa osoby neutralnej, bezstronnej i z zewnątrz wpływa pozytywnie na znalezienie porozumienia

zapewnia pracownikom współpracę opartą na wzajemnym szacunku

poprawia jakość pracy i komunikacji wśród pracowników

wzmacnia nadszarpnięte relacje

pomaga w zniwelowaniu konfliktów w przyszłości

Program
działania

 • 1
  Badanie potrzeb
 • 2
  Wyznaczenie celów i zaplanowanie sesji
 • 3
  Przeprowadzenie cyklu mediacji
 • 4
  Ocena efektywności procesu
 • 5
  Follow-up

Dedykowani
Mediatorzy

Zadzwoń do nas pod numer 507-087-795, napisz maila na adres biuro@instytut-witelon.pl lub skontaktuj się za pomocą formularza !

powrót