powrót
Training

Danuta Zdaniewicz

Jestem pedagogiem, coachem rodzicielskim i rodzicem

Ukończyłam Wyższą Szkołę Filozoficzno-Pedagogiczną IGNATIANUM na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w zakresie poradnictwa i pomocy psychologicznej.

Współorganizowałam i jestem absolwentką Szkoły Coachów Rodzicielskich. Ukończyłam Kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Jestem realizatorem programu warsztatów psychoedukacyjnych: „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” oraz „Rodzeństwo bez rywalizacji” rekomendowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywałam pracując w szkole podstawowej oraz przygotowując i prowadząc warsztaty w ramach Uniwersytetu Dzieci w Krakowie.

Szkolę wychowawców i nauczycieli w instytucjach edukacyjnych i szkoleniowych na terenie województwa małopolskiego i podkarpackiego. Współpracuję z instytucjami wychowawczymi i edukacyjnymi.

Prowadzę indywidualne spotkania i warsztaty dla rodziców, a także warsztaty dla dzieci i młodzieży z obszaru rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych.

Stale pogłębiam wiedzę i umiejętności uczestnicząc w kursach i szkoleniach. Wzbogacam doświadczenie zawodowe m.in. pracując w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.