powrót
Training

Sławomir Piwowarczyk

Mediator Polskiego Centrum Mediacji

Specjalizuję się w sprawach karnych, rodzinnych i gospodarczych. Prowadzę szkolenia z zakresu m.in. rozwiązywania konfliktów, rozwoju kompetencji kluczowych, mediacji rówieśniczych oraz wsparcia osób pracujących z młodzieżą. Realizuję programy z zakresu rozwoju kompetencji społecznych, młodzieżowej przedsiębiorczości i kreatywności, a także rozwoju zaangażowania społecznego młodzieży oraz projekty współpracy międzynarodowej dla osób pracujących z młodzieżą. Od kilkunastu lat współpracuję z organizacjami pozarządowymi, zajmującymi się wszechstronnym rozwojem młodzieży.