powrót
Training

Wiesław Talik

Badania, psychometria, szkolenia dla trenerów

Jestem czynnym trenerem od 2006 roku. Opracowuję i prowadzę szkolenia oraz warsztaty z zakresu kompetencji miękkich dla menadżerów, pracowników, przedsiębiorców, nauczycieli i młodzieży. Zrealizowałem ponad 7000 godzin szkoleniowych, w tym ponad 1300 godzin szkoleń typu train the trainer. Specjalizuję się w szkoleniach z zakresu zarządzania zespołem, komunikacji interpersonalnej, budowania zespołu, procesów grupowych, asertywności, planowania kariery zawodowej. Prowadzę niedyrektywne treningi interpersonalne. Jestem także współtwórcą Modelu Kompetencji Trenera PROGRESS i Modelu Prowadzenia Szkoleń PROGRESS.

Ponadto jestem ekspertem w międzynarodowych, innowacyjnych projektach dotyczących opracowywania profili i diagnozy kompetencji, klimatu organizacyjnego, preferencji zawodowych, a także autorem metod (GuidEU, LAMOS, OSTESA, ComTal-Team Member, ComTal-Group Coach, ComPM, KIK-PZ, M-ASTRA, ASTRA-MANAGER, ASTRA-STARTER, Test Edukacja-Zawód) do badania kompetencji menadżerów i pracowników oraz preferencji zawodowych. Realizuję także projekty związane z procesami rekrutacyjnymi oraz wspierające przedsiębiorczość, ekonomię i politykę społeczną. Jestem również autorem kilkunastu publikacji naukowych na temat rozwoju osobistego i pomiaru kompetencji.